Har du brug for hjælp til statisk dokumentation? Læs her

Det kan være, du står med en opgave i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4. Derfor kan du have behov for hjælp til statisk dokumentation. Den hjælp kan du hente fra f.eks. Bygkontrol, som tilbyder hjælp til statisk dokumentation i alle konstruktionsklasser.

Hvad er kravet til statisk dokumentation?

Det nye bygningsreglement BR18 gør, at både dokumentation samt kontrol af statiske forhold i dit byggeri ikke længere vil være en kommunal opgave. Med virkning fra d. 1. januar 2020 bliver den tekniske byggesagsbehandling nemlig udfaset.

Der er selvfølgelig en overgangsperiode, men det betyder, at alle byggeprojekter, hvor der er blevet søgt om byggetilladelse efter årsskiftet nu bliver påvirket af ændringen. Her er der nye krav omkring anvendelsen af en certificeret statiker på alle projekter i konstruktionsklasse 2,3 eller 4.

Hvordan kan den rigtige bygværksprojekterende hjælpe dig?

Når du skal dokumentere for byggeriets bærende konstruktioner, så skal du udpege en bygværksprojekterende. Dette skal du jf. BR18 kapitel 31.

Ud over dette, så skal du inddrage en certificeret statiker, der kan varetage både en start- og sluterklæring samt kontrol af din udførte dokumentation. Dette skal du jf. BR18 kapitel 33. Du skal dog alliere dig med de rigtige partnere. Derfor er det vigtigt, du ved, hvad du skal kigge efter hos en bygværks projekterende.

Der er et stort behov samt en forventning om, at der i den kommende tid vil være en mangel på certificerede statikere. Det vil der være, fordi der er få af dem. Et firma som f.eks. Bygkontrol har derfor sørget for en række samarbejder med certificerede statikere i konstruktionsklasser 2, 3 og 4. Et sådant samarbejde fra en bygværksprojekterende er en fordel for dig som kunde, fordi det sørger for, at du får den helt rigtige og nødvendige statiske dokumentation til dit byggeprojekt.

En bygværksprojekterende inddrager en certificeret statiker som kontrollerende. De har også strømlinet deres processer, så der selv i travle perioder kan leveres en både gennemarbejdet samt godkendt dokumentation – også inden for en overskuelig tidshorisont.

Hvilke kompetencer skal bygværksprojekterende have?

Din bygværksprojekterende skal have et godt fokus på at optimere ved hjælp af digitalisering samt inddragelse af 3D. Hermed indgår, at der skal udarbejdes statisk dokumentation i det bedst egnede software til formålet.

Et software der kan benyttes i statisk projektering, er FEM-Design. Det hjælper med at udføre de statiske analyser i 3D. Er påføres der både lodrette og vandrette laster. Bygværket analyseres også og designes ud fra forskellige kritiske lastkombinationer.

Dette gøres selvfølgelig altid iht. De gældende Eurocodes samt det danske NA. En bygværksprojekterende hjælper med alt fra de mindre beregninger for enkelte konstruktionsdele til den statiske projektering af hele bygværker. Denne dokumentation skal tilpasses formålet. Det er det en bygværksprojekterende sørger for, så der foreligger den helt rigtige og rette dokumentation til lige netop din opgave.

Det er derfor vigtigt, at du vælger en god bygværksprojekterende til at hjælpe dig med statisk dokumentation til dit projekt. Det kan godt betale sig at være krævende – for et byggeri er dyrt at lave om!