Til iværksætteren af den næste webshop

Webshops er gået hen og blevet en mere og mere populær ting, og for iværksættere kan det også være smart fordi man kan spare en del på huslejen for man skal ikke både have butik(er) og lager. Fordi butikker normalt skal ligge så de er synlige for forbipasserende, de såkaldte centrale steder, jamen så har det også en stor effekt på hvor høj huslejen er, og for folk der gerne vil have en hyggelig, lille butik kan det hurtigt blive en økonomisk byrde.

At man kan spare denne økonomiske byrde væk ved i stedet at sætte op en online shop, så er det forståeligt at det er blevet mere og mere udbredt.

Kodning og it-besvær

Men selvom det er en nærmest idiotsikker plan at ville gå efter webshoppen frem for den fysiske butik, så kan man hurtig komme i problemer hvis man ikke har den fjerneste idé om hvordan man sætter en hjemmeside op. Nok er det svært at finde ud af hvad man vil sælge, men der kan man foretage nogle simple spørgerunder på sine sociale medie-profiler og se hvad folk vil have, men opsætningen er vanskelig.

Her kan man fx benytte Shopify’s dygtige og billige webshop-software  som kan hjælpe dig på rette vej. Shopify fremlægger også flere skabeloner som du kan bruge til at udstille dine varer, simple tekstbokse til varebeskrivelse.

Målet med din shop

Selvom shopify kan hjælpe dig med at sætte selve siden op, så er der stadig mange ting som er op til dig selv at afgøre. Ligesom når man går ind i en almindelig forretning, så skal man gerne kunnet se hvilken butik det er at man går ind i. Butiksnavn såvel som layout tematik og udvalg skal helst gerne have en rød tråd. Har det ikke det, så vil kunder få samme reaktion som når en kok træder ind på en italiensk restaurant og finder flæskesteg og frikadeller på menukortet.

Ting som der falder udenfor de rammer du sætter for din forretning, vil stå tydeligere for den nye kunde, og skal vedkommende lære hvad pointen er med netop din webshop, så vil disse brud i rammen give et indtryk af rodebutik; at du som indehaver ikke har vidst hvad du ville og blot har tilføjet hvad sælges kunne.

Skal du netop sælge to varegrupper som ikke er af samme tema, så vil det være en idé at spekulere om du har varer nok i det andet tema til at åbne en ekstra webshop med et navn der fremmer relationen mellem dine to netbutikker.

Her vil det måske blot være anbefalelsesværdigt at komme med det gamle råd om en ting af gangen. Selvom dine kommende kunder ikke vil se at du har to forskellige butikker, der deler det samme lagerrum, så er det ikke ensbetydende med at du ikke vil kunne mærke byrden af at skulle lære to butikker at gå og stå selv.  Få den ene til at virke, test shopify og andre softwaremuligheder af og find ud af hvad der er nemmest for dig og din hverdag.